Ilość wyświetleń: 42

Projekt pt. ,,Zdalne nauczanie w Gminie Zwierzyniec"


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji projektu pt. ,,Zdalne nauczanie w Gminie Zwierzyniec", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.


Celem projektu było wyposażenie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu w sprzęt komputerowy do kształcenia zdalnego.


W ramach zadania zakupiono 17 zestawów laptopów z oprogramowaniem, słuchawek i toreb na laptopy.


Umowa nr 1462/2020 o powierzenie grantu,  pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Zwierzyniec,  została zawarta w dniu 22.04.2020 r.


Umowa Nr GKI-V.2710.4.2020 z dnia 12.05.2020 r. na wykonanie zadania została zawarta z firmą MS-KOMPUTER MARIUSZ SIUDEM , ul. Bursztynowa 29A, 20-576 Lublin.
 
Wartość całkowita projektu: 59 400,00 zł
Dofinansowanie: grant w wysokości 59 400,00 zł
Zadanie zostało zakończone w dniu 21.05.2020 r.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego