Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2020-12-28, 10:31

Ilość wyświetleń: 337

Apel w/s odczytów wodomierzy aktualny


Odsłuchaj

Powrót

Kończy się kolejny okres rozliczeniowy za wodę w gminie Zwierzyniec. Ze względu na sytuację epidemiczną miejscowy zakład gospodarki komunalnej przypomina, że nie prowadzi odczytów wodomierzy przez własnych pracowników i prosi odbiorców, by zrobili to sami, a dane przekazali telefonicznie lub przez internet.
Termin odczytów upływa 31 grudnia. Informacje o zużyciu wody można przekazywać telefonicznie pod numery: 84 6872178 i 84 6872172 lub za pośrednictwem internetu mailowo na adres: zgk@zwierzyniec.info.pl i poprzez Biuro Obsługi Klienta na: www.zgk.hw7.pl.

Po 31 grudnia faktury za wodę będą wystawiane na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich sześciu miesięcy. Rachunki są dostarczane mailowo, do skrzynek pocztowych, przez sołtysów lub specjalnej skrzynki w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu.

Płatności należy dokonywać bezpośrednio na konto ZGK w PBS Zamość Oddział w Zwierzyńcu o numerze: 51 9644 1062 2005 6200 5171 0001.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego