Data publikacji: 2021-06-17, 12:50

Ilość wyświetleń: 178

OFERTA WYPOCZYNKU W FORMIE KOLONII LETNICH


Odsłuchaj

Powrót

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika. Koszt jaki ponoszą rodzice to TYLKO: 470,00 zł za turnus plus transport (180,00 zł).
 
Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych
opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.


Rodzice/opiekunowe uczestników zobowiązani są dostarczyć w szczególności:
1.    wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
2.    oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
3.    oryginał zaświadczenia z KRUS, zgodne z wyżej opisanymi wymogami,
4.    inne wymagane przez Organizatora oświadczenia,
5.    dokumenty lub oświadczenie rodzica wyjaśniające różnice pomiędzy nazwiskiem dziecka i rodzica - jeśli dotyczy,
6.    Ankietę COVID-19, która musi być podpisana w dniu (z datą) wyjazdu dziecka na kolonie (prosimy przekazać ankietę osobie z kadry w dniu wyjazdu na kolonie). WSZYSTKIE DOKUMENTY SKŁADANE W ZWIĄZKU Z WYPOCZYNKIEM MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE, NAJLEPIEJ UZUPEŁNIONE DŁUGOPISEM NIEBIESKIM.


Miejsce wypoczynku:
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny POLAR
Wczasowa 5, 82-103 Stegna
 TERMINY TURNUSÓW STEGNA:
1)    5-13.07.2021
2)    18-26.07.2021
3)    27.07-05.08.2021
4)    6.08-14.08.2021
5)    15.08-23.08.2021DANE ORGANIZATORA:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, ul. Kickiego 35, 22-300 Krasnystaw,
Biuro i adres do korespondencji w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300
Krasnystaw
Tel./fax. do biura: (82) 576 14 16, 579 525 627, 502 355 901, 516 060 965, 531 846 808
e-mail: kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com

Strona SIL na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-
Inicjatyw-Lokalnych-w-Krasnymstawie-185247348695362
 
KOLONIE LETNIE 2021 – świetna zabawa i bezpieczeństwo Twojego Dziecka!  
Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.


                                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                                       Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego