Data publikacji: 2022-05-13, 0:00

Ilość wyświetleń: 197

„ Otwórz się na pomoc ”


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Zwierzyniec w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest partnerem projektu  pod nazwą  „Otwórz się na pomoc”.

Projekt to między innymi interaktywny film poświęcony problemowi spożywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży.  Mając na względzie problemy psychiczne, zdrowotne i społeczne jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież samorząd podjął decyzję o udziale w projekcie.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa poprzez obejrzenie filmu. Wierzymy i mamy nadzieję, że pomoże to zmierzyć się z problemem i podjąć odpowiednie decyzje. Być może film interaktywny i zawarte w nim informacje pomogą uświadomić zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom jakie czyhają zagrożenia i jak skutecznie im zapobiegać.

Wystarczy „ kliknąć ” w link.

Link do filmu: https://zamosc.naszemiasto.pl/gmina-zwierzyniec-otworz-sie-na-pomoc-alkohol/re

Ponadto w miejscach użyteczności publicznej rozdystrybuowane zostały gazety – „ ALKOHOLIZM Młoda Polska w alkoholowych oparach”.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do kontaktów ze specjalistami  Punktu Konsultacyjnego w Zwierzyńcu (psychologa, prawnika, instruktorów z zakresu uzależnień), który mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu. Dyżury punktu odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 15 00 do 1700, gdzie w ramach indywidualnych konsultacji można uzyskać pomoc i wsparcie.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego