Autor: Marek Ciupik , 2022-05-13, 10:07

Ilość wyświetleń: 96

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

Od maja  2022 roku w  każdy wtorek w godzinach od 15.00 do  17.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Zwierzyńcu działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu dyżur pełni
psycholog dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci, który udziela bezpłatnej pomocy w zakresie:

• Trudności emocjonalnych u dzieci i młodzieży – zaburzenia lękowo-depresyjne, pobudliwość psychoruchowa, stres, brak wiary w siebie, niechęć do nauki, kłopoty w koncentracji.

• Trudności w zachowaniu dzieci i młodzieży – zachowania agresywne, opozycyjno-buntownicze, konflikty z rówieśnikami.

• Rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

• Wspierania rodziców przeżywających problemy wychowawcze.

Rejestracja telefoniczna - 84 687 23 01 wew. 25, bądź osobiście w godzinach pracy MOPS-u.Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego