Zwierzyniec
Aktualności
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drukuj
piątek, 13 października 2017 05:53

Szanowni Państwo,


 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować wszystkim Państwu, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty, za trud i wysiłek w pogłębianiu wiedzy, kształtowaniu umysłów i szlifowaniu talentów u Waszych wychowanków, mieszkańców naszej gminy.

 W tym szczególnym dniu życzę Państwu wytrwałości i powodzenia w realizowaniu misji, jaką jest Państwa praca zawodowa. Niech towarzyszy Wam przekonanie,  że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.

 Z okazji tak doniosłego święta proszę przyjąć życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

 

Z poważaniem

Jan Skiba

 
List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drukuj
piątek, 13 października 2017 05:50


Nauczyciele, Wychowawcy
i Pracownicy Oświaty
Wielce Szanowni Państwo,

14 października, tradycyjnie, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty.

Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób przekazać wiedzę.  Zawsze znajduje czas na rozmowę z uczniami i wyjaśnianie im wątpliwości, wysłuchanie ich trosk, problemów, czy przeżywanie z nimi radości. To zawód, wiążący się z ogromną odpowiedzialnością. Codzienną pracą i postawą wychowawcy kształtują charaktery swoich podopiecznych, a tym samym przygotowują ich na dorosłe, pełne wyzwań życie.

Drodzy Pedagodzy, pamiętajcie, że Uczniowie Was potrzebują nawet wtedy, gdy odrzucają pomocną dłoń, buntują się. Niekiedy nam, dorosłym, trudno odnaleźć się w gąszczu codziennych spraw; uczniowie tym bardziej potrzebują mądrych przewodników po świecie i zasadach nim rządzących. W akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej, kanclerz Jan Zamoyski napisał: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. To motto pojawia się bardzo często w debacie na temat szkolnictwa – jego trafności nie można podważyć. Jest wezwaniem do pracy, ale także przestrogą, że nasza przyszłość zależy od tego, w co wyposażymy młodych, zanim rozpoczną dorosłe życie.

Pamięć o Wielkich stwarza ogromną przestrzeń do dyskusji, w jaki sposób przenieść Ich idee oraz wartości na grunt współczesnego świata. Pozwala również na uświadomienie młodemu pokoleniu, w jak skomplikowanej rzeczywistości może znaleźć się człowiek, stając przed trudnymi wyborami. Dlatego zachęcam gorąco do aktywnego udziału w obchodach Roku Ireny Sendlerowej, jakim Sejm, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił rok 2018, oraz do podjęcia projektów edukacyjnych, upamiętniających tę wyjątkowo odważną i niezwykłą postać.

Przed Wami niełatwy rok szkolny – rok wielu zmian. Będzie wymagał jeszcze bardziej wytężonej pracy, większego wysiłku i uwagi, aby dzieci jak najmniej odczuły skutki zamieszania przy ich wprowadzaniu. Wierzę jednak, że wspólnymi siłami staniemy na wysokości zadania.

Życzę Państwu wiele satysfakcji z pracy z dziećmi oraz tego, abyście ze swoimi uczniami tworzyli zgrany zespół, oparty na wzajemnym szacunku.

Z wyrazami największego szacunku
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

Oryginał listu: brpd.gov.pl
 
„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE” Drukuj
czwartek, 12 października 2017 08:18

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie „

 

Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:  

  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

- osoby odchodzące z rolnictwa,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.,
  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł/os. dla 40 osób przez pierwsze 6 miesięcy oraz dla 32 osób przez kolejne 6 miesięcy
  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe 
Więcej…
 
CKiBP zaprasza Drukuj
wtorek, 10 października 2017 10:55

plakat_poniedziaki_jpg

 
Zawiadomienie Drukuj
poniedziałek, 09 października 2017 05:44
Zgodnie z § 14 Statutu Sołectwa nadanego uchwałą Nr XXV/137/96 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 lutego 1996 r. 

ponownie zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców

Sołectwa Kosobudy w sprawie wyboru Sołtysa

Zebranie odbędzie się w dniu 15 października 2017 r. (niedziela) o godz. 17.00 w lokalu Remizy OSP w Kosobudach

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

O ile w wyżej podanym terminie nie będzie wymaganej liczby mieszkańców – wybory odbędą się w drugim terminie tj. w tym samym dniu o godz. 17.30, jeżeli w zebraniu udział weźmie co najmniej 10 osób.

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Informacja o trybie wyboru sołtysa.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.

5. Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie zebrania.

 

Zapraszam do uczestnictwa w zebraniu!

Burmistrz

Jan Skiba

 

 


Strona 5 z 277

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie