Zwierzyniec
Ogłoszenie
Ogłoszenie Drukuj
piątek, 05 grudnia 2014 09:33

sport

 

   Burmistrz Zwierzyńca - na podstawie art. 13 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.  zmian.), uchwały Nr LXVII/468/10 Rady Miejskiej  w Zwierzyńcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zwierzyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011- 2015 oraz Uchwały Nr LVIII/442/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Ogłoszenie o konkursie, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie