Zwierzyniec
Projekty Projekty planowane do realizacji przez Gminę Zwierzyniec
Projekty planowane do realizacji przez Gminę Zwierzyniec Drukuj

,,Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu"

Informujemy, że Gmina Zwierzyniec otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania pn. ,,Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

Planowany koszt zadania - 53 976,00 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia prac - październik 2018 r.

Otwarta Strefa Aktywności zlokalizowana będzie na skwerze u zbiegu ulic:  1-go Maja, Skwerkowej oraz Partyzantów w Zwierzyńcu i obejmować będzie:

- urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, wyciskacz siedząc, rowerek, prasa nożna, orbitek, biegacz oraz koła Tai Chi małe przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak dla rowerów,
stolik do gry w szachy;

- nasadzenia zieleni.

Celem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja aktywności fizycznej zarówno wśród dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych, poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej strefy aktywności, która stanowić będzie również miejsce międzypokoleniowej integracji społecznej.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 09.07.2018 r. Gmina Zwierzyniec podpisała umowę na realizację projektu pt. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec". Projekt planowany jest do realizacji w  ramach Działania 4.1 - Wsparcie wykorzystanie OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Zwierzyniec.

W ramach zadania planuje się montaż 156 szt. zestawów ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 0,532 MW. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną na obiektach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

W efekcie realizacji projektu mieszkańcy gminy Zwierzyniec uzyskają dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych systemów pozyskiwania energii elektrycznej. Wygenerowane zostaną również oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy Zwierzyniec.

 

Rozpoczęcie realizacji: 17.05.2016 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 31.10.2019 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30.11.2019 r.

Wartość całkowita projektu: 3 004 981,20 zł

Dofinansowanie z UE: 1 657 742,32 zł

Zawarte umowy:

Umowa o dofinansowanie Nr RPLU.04.01.00-06-0304/16-00 zawarta w dniu 09.07.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Zwierzyniec.

logoue2

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 09.07.2018 r. Gmina Zwierzyniec podpisała umowę na realizację projektu pt. ,,Zagospodarowanie zbiornika wodnego ,,Rudka" w Zwierzyńcu wraz z jego otoczeniem". Projekt planowany jest do realizacji w ramach Działania 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Wsparcie wzrostu gospodarczego w regionie poprzez ochronę, promowanie i rozwój turystycznych walorów natury.

W ramach zadania zrealizowane zostanie zagospodarowanie turystyczne nad zbiornikiem wodnym ,,Rudka" w Zwierzyńcu. Planuje się zakup i montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery), pomostu pływającego jako uzupełnienie już istniejącego, wykonanie ciągów pieszych oraz miejsca dla ratownika w formie drewnianej altany. Ponadto planuje się montaż kontenera sanitarnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, a także instalację systemu monitoringu wizyjnego.

Do efektów realizacji projektu należy zaliczyć m.in.: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin, wzrost zatrudnienia.

Rozpoczęcie realizacji: 15.05.2019 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 31.10.2019 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30.11.2019 r.

Wartość całkowita projektu: 487 830,57 zł

Dofinansowanie z UE: 337 118,68 zł

Zawarte umowy:

Umowa o dofinansowanie Nr RPLU.07.01.00-06-0004/17-00 zawarta w dniu 09.07.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Zwierzyniec.

logoue2

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Gmina Zwierzyniec informuje, że w dniu 26.06.2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu pt.: ,,Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie.

Jest to projekt partnerski, w którym uczestniczą: Lider Projektu - Gmina Nielisz oraz Partnerzy: Gmina Zwierzyniec, Gmina Szczebrzeszyn, Gmina Łabunie, Gmina Krasnobród, Gmina Serniki, Gmina Michów i Gmina Chodel.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług.

W ramach projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec planuje się zakup serwerów, komputerów, drukarek oraz oprogramowań i nowych systemów teleinformatycznych, m.in.: systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, systemu eRada, Systemu Zamówień Publicznych, Systemu Elektronicznego Archiwum.

Rozpoczęcie realizacji: 24.06.2016 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.11.2019 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30.12.2019 r.

Wartość całkowita projektu: 7 190 248, 99 zł

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 1 442 940,63 zł

Dofinansowanie z UE: 6 111 711, 63 zł

Dofinansowanie z UE w części projektu dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 1 226 499,54 zł

Zawarte umowy:

Umowa Nr RPLU.02.01.00-06-0030/16-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBESLKIE Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Lubelskim w dniu 26.06.2018 r.

logoue2

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie