Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
piątek, 26 stycznia 2018 06:55

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 01 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XLII sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach:

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • zmiany w budżecie gminy 2018 r,
  • zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu,
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, pokój Nr 6.

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie