Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
środa, 13 czerwca 2018 12:15

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XLVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2017 rok i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

6. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2017 rok.

8. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wykonania budżetu gminy i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca.

 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Zwierzyńca z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

2/ udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

3/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

4/ zmiany w budżecie gminy 2018 r.,

5/ wprowadzenia zmian w uchwale o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3251 L w miejscowości Obrocz”,

6/ przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec,

7/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Zwierzyniec,

8/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 2 100 m2 położonej w Zwierzyńcu przy ul. Rudka

/ część z dz. o nr ewid. 278 o pow. 86 170 m2/,

9/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żurawnica

/ część z dz. o nr ewid. 2733 o pow. 0,2600 ha/.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6

 

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie