Zwierzyniec
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu Drukuj
poniedziałek, 10 września 2018 10:57

Gmina Zwierzyniec  informuje o zakończeniu realizacji projektu pt.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zwierzyńca poprzez utworzenie skwerka pełniącego funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe,  zlokalizowanego z północnej strony Ratusza.

W ramach zadania wykonano:

- utwardzenie nawierzchni;

- „zdrój wodny" z kamienia,  w kształcie beczki;

- ustawienie  ławek z oparciem i bez oparcia,  koszy na śmieci oraz donic  na kwiaty.

Termin zakończenia zadania: wrzesień  2018 r.

Wartość całkowita projektu: 243 000,00 zł

Dofinansowanie:  154 620,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00432-6935-UM0311019/17 zawarta w dniu 31.01.2018r.  pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

Aneks nr  1 do umowy o przyznaniu pomocy  zawarty w dniu 16.07.2018r.

Umowa z Wykonawcą tj. z Panem Sławomirem Zdunkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ F.B.S.Z.  Sławomir Zdunek” zawarta w dniu 10.05.2018 r.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”.

da

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie