Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
poniedziałek, 05 listopada 2018 06:35
Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 8 listopada 2018r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje radnych.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.,

3/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza Zwierzyńca,

4/ zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, pedagoga szkolnego i nauczyciela logopedy na rok szkolny 2018/2019,

5/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

6/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r,

7/ przyjęcia zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Gminy Zwierzyniec i przyjęcia dotacji na ten cel.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie