Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
wtorek, 12 lutego 2019 07:14

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Ślubowanie radnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2019 r.,

3/ określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

4/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,

5/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Józefów realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy,

6/ powierzenia i przyjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn, Gminy Tereszpol, Gminy Radecznica do Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach,

7/ przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.


Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie