Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
piątek, 15 listopada 2019 07:45
Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz.: 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2019 r.,

3/ opłat za zajęcie pasa drogowego,

4/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania wspólnego dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowana Strategia Rozwoju Zielone Serce Roztocza 2020-2030 ”,

5/ aktualizacji „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zwierzyniec” na lata 2015-2030,

6/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zwierzyniec,

7/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Zwierzyniec nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zwierzyniec przy
ul. Rudka /dz. nr ew. 1077/3 o pow.0,0080 ha /, /dz. nr ew. 1078/1 o pow.0,0031 ha/,

8/ przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zwierzyniec w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie