Zwierzyniec
Informacja dotycząca wymiaru podatków po modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Zwierzyniec
Informacja dotycząca wymiaru podatków po modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Zwierzyniec Drukuj
wtorek, 26 listopada 2019 08:34
Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, że przeprowadzona na terenie Gminy Zwierzyniec w miejscowościach: Bagno, Guciów, Kosobudy, Obrocz, Kosobudy Bór, Sochy, Topólcza, Turzyniec, Wywłoczka, Żurawnica, Rudka, RPN Zwierzyniec modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków odbyła się na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zamościu.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji okazać się może, że inaczej niż dotychczas zostaną sklasyfikowane grunty i budynki. Zmiana klasyfikacji ma istotny wpływ na zastosowanie określonych stawek podatkowych i będzie wiążąca dla organu podatkowego, który nalicza podatek. Ewentualnych zmian w opodatkowaniu (wzrost wysokości podatku od nieruchomości) mogą się spodziewać osoby władające zabudowanymi gruntami o łącznej wielkości poniżej 1 ha fizycznego i przeliczeniowego, u których do tej pory nie zostało przeprowadzone wyłączenie gruntu z użytku rolnego, albo też grunt został wyłączony w niedostatecznej wielkości. W takich przypadkach grunty winny mieć oznaczenie „B” i podlegać podatkowi od nieruchomości za każdy m2- czyli wynikać będzie to ze zmiany klasyfikacji gruntów, którą wykonuje Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Wpływ na zmianę opodatkowania będzie miało również ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków istniejących zabudowań, których do tej pory podatnicy nie zgłosili do opodatkowania.

Na powyższe zmiany nie ma wpływu ani Rada Miejska, ani Burmistrz Zwierzyńca, ponieważ wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego jest ustalany na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, a w ramach postępowania podatkowego nie ma możliwości dokonania zmian w tych ewidencjach.
Organ podatkowy, ustalając wymiar podatków, obowiązany jest opierać się na wspomnianej wyżej ewidencji gruntów i budynków, jako podstawie do naliczania podatków zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z dnia 18.04.2019r., Dz. U z 2019r., poz. 725) oraz obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych powinny być kierowane do Starostwa Powiatowego w Zamościu – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Przemysłowa 4, 22 – 400 Zamość.

 

Burmistrz Zwierzyńca

Urszula Anna Kolman

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie