Zwierzyniec
„Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”
„Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” Drukuj
środa, 07 marca 2012 08:09

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Gmina Zwierzyniec informuje, iż w dniu 05 marca 2012 r. została podpisana umowa nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-009/10-00-0581 w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

o dofinansowanie projektu pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”

Całkowita wartość projektu: 3 620 884,44 PLN

Kwota dofinansowania: 2 534 619,08 PLN

 

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny na rynku krajowym i zagranicznym.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności turystycznej gminy Zwierzyniec, jako nieformalnej stolicy Roztocza.

 

TYTUŁ PROJEKTU

„Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”

BENEFICJENT

Gmina Zwierzyniec

ul. Rynek 1

22-470 Zwierzyniec

Partner Projektu – Gmina Szczebrzeszyn

PRZEDMIOT PROJEKTU

Lokalizacja projektu

Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Zwierzyniec na nieruchomościach nr ewid. 1291, 1344, 1346, 1386, 1387/5, 1388, 1389, 1390/2.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach zadania planowane jest:

- oczyszczenie Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu polegające na usunięciu z dna zbiornika zalegającej warstwy namułów organicznych metodą refulacji;

- wymiana nawierzchni na deptaku przy ul. Wachniewskiej i na miejscach postojowych dla samochodów osobowych – 14 szt. (nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona płytami granitowymi i kostką granitową oraz żwirem);

- budowa trzech platform widokowych, trzech stoisk handlowych drewnianych, pokrytych gontem oraz ławek i koszy na śmieci;

- wymiana balustrady i ułożenie posadzki kamiennej mostu prowadzącego do kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu;

- wykonanie instalacji teletechnicznej (system monitoringu na zewnątrz, system zabezpieczeń na wypadek zagrożeń, monitoring przepływu ludności i ewaluacja danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu – komunikacja bezprzewodowa i przewodowa, posiadanie audio i video przewodników z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT – przygotowanie treści  do kiosków multimedialnych, wykorzystanie serwisów internetowych do potrzeb ewaluacji);

- oznakowanie turystyczne- tablice z siecią szlaków.

CELE PROJEKTU

Cel nadrzędny:  Zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny na rynku krajowym i zagranicznym.

Cel główny:  Wzrost konkurencyjności turystycznej gminy Zwierzyniec, jako nieformalnej stolicy Roztocza

TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie realizacji projektu: 13.07.2010 r.

Planowane zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.10.2013 r.

Planowane zakończenie finansowe realizacji projektu: 30.11.2013 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 3 620 884,44 PLN

w tym:

dofinansowanie z EFRR: 2 534 619,08 PLN

wkład własny Beneficjenta:  1 086 265,36 PLN

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie