Zwierzyniec
Do pobrania Drukuj
  FORMULARZE I WNIOSKI

Karta zgłoszenia - X Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką (19.08.2018 r.)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zwierzyniec na rok 2016

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 „WYPRAWKA SZKOLNA”

Podanie o odpisy aktów z ksiąg USC

Wzór podania o wydanie poświadczenia miejsca zamieszkania

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Wzór wniosku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu

Wniosek o poświadczenie zgodności podpisu

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o funkcji nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego ( lub też braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego)

W N I O S E K O ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W N I O S E K O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY ZWIERZYNIEC

   
  PLIKI DO POBRANIA

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zwierzyniec

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC NA LATA 2014-2022

Strategiczny Plan Terytorialno-Funkcjonalny w ramach inicjatywy "Aktywne Roztocze" do 2023 roku

Plan Rozwoju Lokalnego Dla Gminy Zwierzyniec - (8 MB)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwierzyniec - (6,7 MB)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Miasta Zwierzyńca

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów do Zalesienia

Plan Gospodarki Odpadami Dla Miasta i Gminy Zwierzyniec

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Zwierzyniec na lata 2007-2015

   

 

 
 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie