Ilość wyświetleń: 1295

Projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PROW

Projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu  wybudowana została kanalizacja sanitarna w miejscowości Bagno w systemie ciśnieniowym w następującym zakresie:

- PEHD 110 - 748 mb;

- PEHD 90 – 1 050 mb;

- PEHD 75 – 956 mb;

- PEHD 63 – 508 mb;

- Przyłącza domowe PE 40 (2530 mb) - 11 szt.

- studnie - pompownie przydomowe - 11 szt.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 28.10.2011 r.

Data zakończenia: 30.09.2013 r.

 

Wartość całkowita projektu:  1 547 109,66 PLN

Dofinansowanie: 628 906,00 PLN

Zawarte umowy:


Umowa o przyznanie pomocy Nr 00215-6921-UM0300204/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.10.2011 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy  Nr 00215-6921-UM0300204/11 z dnia 28 października 2011 roku zawarty w dniu 31 stycznia 2013 r.  w Lublinie

Aneks Nr 2 do umowy Nr 00215-6921-UM0300204/11 z dnia 28 października 2011 roku zawarty w dniu 08 sierpnia 2013 r. w Lublinie

Aneks Nr 3 do umowy  Nr 00215-6921-UM0300204/11 z dnia 28 października 2011 roku zawarty w dniu 14.10.2013 r. w Lublinie.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego