Ilość wyświetleń: 1303

Projekt pt. Budowa wieży widokowej na Górze Tartacznej w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp EFR

Projekt pt. Budowa wieży widokowej na Górze Tartacznej w Zwierzyńcu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres prac;

- wieża widokowa (całkowita wysokość wieży 14,00 m)

-instalacja odgromowa

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 24.06.2014 r.

Data zakończenia:  14.11.2014 r.

Wartość całkowita projektu: 98 663,69 zł

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

Zawarte umowy:


Umowa przyznania pomocy nr 02139-6930-UM0343482/13 na operację  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 17.04.2014 r.   pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Zwierzyniec.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego