Ilość wyświetleń: 269

Projekt pt.” Przebudowa drogi gminnej Nr 110777 L w Zwierzyńcu na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951 L do granicy miasta”


Odsłuchaj

Powrót

Projekt pt.” Przebudowa drogi gminnej Nr 110777 L w Zwierzyńcu na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951 L do granicy miasta” zrealizowany został  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 Zrealizowano następujący zakres prac:

- przebudowa skrzyżowania  (ul. Partyzantów z ul. 1 Maja) poprzez wykonanie mini ronda;

- przebudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów;

- przebudowa drogi gminnej w ul. Rudka;

- wykonanie ścieżki rowerowej.

Zawarte umowy:

- Umowa Nr 137 w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawarta w dniu 17.03.2016 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

- Aneks  Nr 1 do umowy Nr 137  w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawarty w dniu 17.06.2016 r. pomiędzy Wojewoda Lubelskim w Gminą Zwierzyniec.

- Umowa z Wykonawcą tj.  Konsorcjum PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, w skład, którego wchodzi: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik (Lider Konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner Konsorcjum) zawarta w dniu 21.04.2016 r.

- umowa z inspektorem nadzoru  Panem Łukaszem Michalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Michalski - Zakład Usług Budowlano-Drogowych „DROGBUD" Mokre 24 D, 22-400 Zamość zawarta w dniu 21.04.2016 r.

 

Wartość całkowita projektu : 920 945,24  zł

Dotacja z budżetu państwa: 449 928,00,00 zł

Udział Partnera (Powiat Zamojski):  47 063,00 zł

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego