Ilość wyświetleń: 834

PZU informuje


Odsłuchaj

Powrót

#PZU zdecydowało o sfinansowaniu za obywateli ukraińskich składki za 30-dniowe obowiązkowe ubezpieczenie OC graniczne dla ich samochodów. Polisy objęte akcją są dostępne u agentów, którzy są już na wszystkich 8 przejściach granicznych. Część z nich działa od soboty, a reszta dołączyła dzisiaj rano. Straż Graniczna pomoże wskazać, gdzie znajdują się nasze centra pracy zdalnej PZU Pomoc. Ze względu na bardzo trudną sytuację uruchomiliśmy możliwość zawierania OC granicznego również zdalnie. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 22 505 15 63. Infolinia jest obsługiwana w języku ukraińskim. Nasi konsultanci poinformują o dalszym postępowaniu. #PZU

вирішило профінансувати витрати українців на 30-денне страхування автомобілів (автоцивілки) для громадян України при перетині кордону. Правила, на які поширюється ця акція, доступні в агентів на всіх восьми пунктах пропуску. Частина з них працює від суботи, а решта приєдналася сьогодні рано. Прикордонна Служба повинна вказати, де саме знаходяться наші центри дистанційної роботи PZU Pomoc. З уваги на складну ситуацію, оформити страхування можна також дистанційно. Подробиці доступні за номером 22 505 15 63. Інфо лінія обслуговується українською мовою. Наші консультанти поінформують про подальші кроки. #SolidarnizUkrainą #СолідарнізУкраїною

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego