Okres programowania 2014-2020.


Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Projekt pt.: ,,Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom"

Przejdź do artykułu

Projekt pt. "Przebudowa drogi gminnej nr 116627 w miejscowości Żurawnica”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”

Przejdź do artykułu

Projekt grantowy pt. „Utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. "Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. ,,Zdalna Szkoła+"

Przejdź do artykułu

Projekt pt. ,,Zdalne nauczanie w Gminie Zwierzyniec"

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec”w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU

Przejdź do artykułu

Gmina Zwierzyniec informuje, że zakończono realizację Rządowego programu "Aktywna tablica".

Przejdź do artykułu

Projekt pt. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy”.

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu”.

Przejdź do artykułu

Projekt pt. . „Pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP”

Przejdź do artykułu

Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sochach

Przejdź do artykułu

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec

Przejdź do artykułu

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego