Data publikacji: 2024-04-16, 11:12

Ilość wyświetleń: 80

Warsztaty ekologiczne „Eko-ogrody”


Odsłuchaj

Powrót

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru do udziału w bezpłatnych warsztatach projektowania „Eko-ogrodów” w ramach operacji własnej pt. „Eko-logiczna społeczność LGD Nasze Roztocze”. Podczas warsztatów zostaną omówione zasady projektowania Eko - ogrodów z uwzględnieniem m.in. warunków naturalnych, układu funkcjonalno – przestrzennego działki, wymagań klimatycznych, pielęgnacyjnych i glebowych, doboru materiału siewnego a także stereotypy i błędy w stosowaniu niektórych gatunków roślin

Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Nasze Roztocze” tj. mieszkańcy gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec. Przewidywana liczba uczestników każdego warsztatu to 20 osób.

Rekrutacja uczestników jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej - aby zapisać się na warsztat należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie.

Termin zgłoszeń: 17.04.2024 ;16.30  Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu REKRUTACJA Gmina Zwierzyniec.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo lub telefonicznie. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które ze względu na wyczerpanie miejsc nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach tworzą listę rezerwową.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji w Regulaminie.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników Biura LGD.

Warsztaty ekologiczne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego