Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-04-06, 0:00

Ilość wyświetleń: 86

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

W związku z zakończeniem z dniem 05 kwietnia 2021 r. pięcioletniego okresu trwałości projektu "ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC” Gmina przekaże na własność instalacje solarne zainstalowane w gospodarstwach domowych na podstawie umów i protokołów przekazania.

Jednocześnie informujemy, że z upływem okresu trwałości projektu zakończył się okres gwarancji instalacji solarnych zamontowanych w ramach projektu, gdzie koszty napraw ponosiła Gmina Zwierzyniec.
Z chwilą przekazania instalacji koszty związane z jej naprawą ponosi użytkownik.


W związku z trwającym stanem epidemii i ustanowionymi ograniczeniami o terminie podpisania dokumentów związanych z przekazaniem instalacji solarnych będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego