Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-04-30, 9:11

Ilość wyświetleń: 113

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Zwierzyńca informuje, iż Rada Miejska w Zwierzyńcu, na podstawie przygotowanego projektu, podjęła w dniu 29 marca 2021 r. uchwałę Nr XXVI/208/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku.

Zwolnienie dotyczy części opłaty należnej w 2021 roku, w wysokości:

1) 350 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 350 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 1 400,00 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wyżej wymieniona pomoc dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne czyli, jak wyżej, sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego