Data publikacji: 2021-11-18, 0:00

Ilość wyświetleń: 127

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót

Urząd  Miejski  w  Zwierzyńcu  informuje,  iż  w dniu 22 listopada  2021 r. ( poniedziałek ) o godz.14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w  Zwierzyńcu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.  Podejmowanie uchwał w sprawach:
    1/  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021r.,
    2/   zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.    
5.  Wolne wnioski.
6.  Zakończenie obrad.


Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej w Zwierzyńcu oraz utrwalony dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej : www.zwierzyniec.esesja.pl


Projekty  uchwał   do wglądu
w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6

Załączniki:

1. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego