Data publikacji: 2022-01-13, 0:00

Ilość wyświetleń: 181

Ogłoszenie


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE projektu uchwały Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Zwierzyniec.

Na podstawie z art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zwierzyniec.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać od dnia 14.01.2022 r. do dnia 03.02.2022 r. w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu,  ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec lub w formie elektronicznej na adres e-mail: um@zwierzyniec.info.pl

Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.


Burmistrz Zwierzyńca

Urszula Anna Kolman

Załączniki:

1. Projekt UCHWAŁY.pdf
Projekt Uchwały
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego