Ilość wyświetleń: 2075

Informacja w języku migowym


Odsłuchaj

Powrót


Informacja o: Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w tekście łatwym do czytania i rozumienia.


Urząd Miejski w Zwierzyńcu znajduje się na ul. Rynek 1. W Urzędzie Miejskim pracuje Burmistrz, który rządzi gminą i jest kierownikiem Urzędu. Burmistrzowi w pracy pomagają sekretarz, skarbnik oraz pracownicy urzędu. W tym samym budynku znajduje się również Zakład Gospodarki Komunalnej, którym zarządza Dyrektor oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którym zarządza Kierownik. 


Zdjęcie budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu

W Urzędzie możesz np.:

• zameldować się,

• wyrobić dowód osobisty,

• otrzymać akt zgonu i akt urodzenia,

• wziąć ślub cywilny,

• zapłacić lokalne podatki, na przykład podatek od nieruchomości,

• zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wywóz śmieci,

• zgłosić prowadzenie własnej firmy.

Urząd ma też inne zadania:

• obsługuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego,

• prowadzi spis ludności w gminie,

• prowadzi spis firm, które są w gminie,

• zarządza gminą w sytuacjach kryzysowych, na przykład w czasie powodzi lub suszy,

• ustala, jakie będą lokalne opłaty i podatki,

• planuje przestrzeń w gminie,

• robi remonty i buduje nowe potrzebne gminie budynki,

• buduje i naprawia drogi gminne, chodniki, ścieżki rowerowe

• dba o przyrodę i zieleń w gminie,

• zajmuje się wywożeniem śmieci z gminy,

• pilnuje i dba o czystość i porządek,

• współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej możesz uzyskać np.:

• określone świadczenia finansowe,

• pomoc w zdobyciu zatrudnienia, wykształcenia i doświadczenia,

• pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych,

• informację dotyczącą domów pomocy społecznej, ośrodków opiekuńczych, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych,

• specjalistyczną pomoc psychologów, prawników i innych profesjonalistów,

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej możesz:

• otrzymać warunki przyłączenia budynku do wodociągu i kanalizacji,

• zgłosić awarię wodociągu lub kanalizacji,

• zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wodę i ścieki.


Przed budynkiem urzędu znajduje się specjalne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Aby załatwić sprawę w Urzędzie można:

• napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22- 470 Zwierzyniec,

• przynieść pismo do sekretariatu urzędu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,

• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP,

• napisać wiadomość i wysłać ją pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: um@zwierzyniec.info.pl,

• wysłać faks pod numer + 48 84 641 37 65,

• zadzwonić pod numer +48 84 687 20 11,

• przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

Informację o pracy urzędu można znaleźć na stronach internetowych: https://www.zwierzyniec.info.pl/ i https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=6


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego