Data publikacji: 2024-05-07, 0:00

Ilość wyświetleń: 439

Burmistrz i rada nowej kadencji


Odsłuchaj

Powrót

Nowa burmistrz Zwierzyńca Edyta Wolanin i nowa rada miejska rozpoczęły pracę. Na pierwszej sesji, która odbyła się w poniedziałek 6 maja, radni odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego, jego zastępców.

Ślubowanie złożyła również burmistrz Edyta Wolanin, która od 2008 roku była sekretarzem gminy, a w 2017 objęła również funkcję zastępcy burmistrza. W poprzedniej kadencji burmistrzem była Urszula Kolman, która nie ubiegała się o reelekcję.

O stanowisko przewodniczącego rady ubiegało się dwoje kandydatów - dotychczasowy przewodniczący komisji rewizyjnej Jan Dębicki i Barbara Kowal, która po raz pierwszy zasiada w radzie miejskiej. Większość, bo 8 radnych, poparło kandydaturę Jana Dębickiego i to on będzie przewodniczyć pracom rady przez najbliższych 5 lat. Z kolei Barbara Kowal została wiceprzewodniczącą, a na drugie takie stanowisko w prezydium radni wybrali dotychczasowego przewodniczącego Wiesława Droździela.

Podczas poniedziałkowej sesji uroczyste ślubowanie złożyli również pozostali radni: Ewa Leńczuk, Mirosław Welsyng, Beata Komorowska-Kras, Paulina Świerczyńska, Piotr Sirko, Andrzej Budzyński, Mateusz Olczyk, Ryszard Maciejewski, Ryszard Olbryś, Grzegorz Gradzik, Magdalena Maciąg i Michał Patyk.

Więcej informacji na ias24.eu.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego