Data publikacji: 2024-05-13, 0:00

Ilość wyświetleń: 177

ZAWIADOMIENIE


Odsłuchaj

Powrót

     Urząd  Miejski  w  Zwierzyńcu  informuje,  iż  w  dniu 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się II sesja IX kadencji Rady Miejskiej w  Zwierzyńcu.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:
     - powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu,
     - powołanie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu,
  - powołanie komisji stałych Rady Miejskiej w Zwierzyńcu i ustalenie składów osobowych komisji,
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej w Zwierzyńcu oraz utrwalony dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.zwierzyniec.esesja.pl.

Projekty  uchwał   zostały udostępnione na stronie internetowej www.zwierzyniec.info.pl w zakładce Portal Mieszkańca.

Załączniki:

1. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ .pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego