Okres programowania 2014-2020.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy

Przejdź do artykułu

Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przejdź do artykułu

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Przejdź do artykułu

Cyfrowa gmina

Przejdź do artykułu

Projekt pt. "Przebudowa drogi gminnej nr 116627 w miejscowości Żurawnica”

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno

Przejdź do artykułu

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256 do km 0+636 w miejscowości Obrocz

Przejdź do artykułu

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Przejdź do artykułu

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przejdź do artykułu

Projekt grantowy pt. „Utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. ,,Zdalna Szkoła+"

Przejdź do artykułu

Projekt pt. ,,Zdalne nauczanie w Gminie Zwierzyniec"

Przejdź do artykułu

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec”w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU

Przejdź do artykułu

Gmina Zwierzyniec informuje, że zakończono realizację Rządowego programu "Aktywna tablica".

Przejdź do artykułu

Projekt pt. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy”.

Przejdź do artykułu

Projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. A. Wachniewskiej) i nr 110804L ( ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu”.

Przejdź do artykułu

Projekt pt. . „Pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP”

Przejdź do artykułu

Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu

Przejdź do artykułu

Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sochach

Przejdź do artykułu

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego