Data publikacji: 2024-02-07, 13:51

Ilość wyświetleń: 291

OGŁOSZENIE


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE

Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Rudka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

I. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 863/6 o powierzchni 0,1216 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Zwierzyniec. Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Rudka jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00134251/8

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe. Nieruchomość ma kształt prostokąta. Teren ze spadkiem w kierunku zalewu. Dostęp do nieruchomości od ulicy Rudka i od strony zalewu droga gruntowa utwardzona.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest terenem przeznaczonym na usługi sportowe C 20-US.
Cena nieruchomości: 140.000,00 zł.
Wadium: 1.400,00 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2024 r. o godz. 9°®, w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, sala konferencyjna.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na życzenie i koszt Kupującego.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Rudka nr 30 9644 1062 2005 6200 0169 0001 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 08.03.2024 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy spółki.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz spółki.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Spółki telefonicznie pod nr (84) 609516042


UWAGA:
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego