Data publikacji: 2024-02-20, 11:39

Ilość wyświetleń: 241

Ankieta


Odsłuchaj

Powrót

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza do roku 2030.

Konsultacje mają na celu identyfikację silnych stron i potencjałów obszaru oraz jego słabości i potrzeb mieszkańców. Istotne będzie również zebranie pomysłów i opinii na temat współpracy ponadlokalnej w zakresie szeroko pojętej mobilności, w tym propozycji przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w kolejnych latach na terenie gmin i powiatów Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Ankieta dostępna na stronie internetowej RZP-G roztoczanskizpg.pljest w pełni anonimowa i będzie stanowiła znaczący wkład w opracowanie Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza do roku 2030 oraz rozwój wskazanego powyżej obszaru, w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Ankieta dostępna będzie do 04.03.2024 r. 

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego