Data publikacji: 2024-02-27, 0:00

Ilość wyświetleń: 170

Informacja o rekrutacji do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow.


Odsłuchaj

Powrót

Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow ogłasza rekrutacje na rok szkolny 2024/2025.


Terminy rekrutacji:

1 - 11 marca - składanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego.

12 - 29 marca - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wnioski do pobrania w przedszkolu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu w zakładce Przedszkole Samorządowe/Rekrutacja od 1 marca 2024 r.


OFERTA EDUKACYJNA:

- wszechstronną edukację i opiekę nad dziećmi w wieku 2,5-5 lat w godz. 6:30 - 16:30.

- bezpłatny pobyt dziecka w ramach realizacji podstawy programowej w godz. 8:30-13:30.

- poczucie bezpieczeństwa oraz miłą, rodzinną atmosferę.

- indywidualne, podmiotowe podejście do każdego dziecka.

- pomoc specjalistów: pedagoga specjalnego, pedagoga, terapeuty.

- wykwalifikowaną, doświadczoną, życzliwą, pełną entuzjazmu kadrę pedagogiczną.

- życzliwy i zaangażowany w swoją pracę personel.

- rzetelną realizację postawy programowej przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w zerówce.

- realizację ciekawych edukacyjnych programów, projektów i innowacji.

- nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki i religii.

- szeroki wachlarz imprez kulturalnych (przedstawienia teatralne, koncerty, wyjazdy do kina, uroczystości przedszkolne i środowiskowe, wycieczki).

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci (udział w konkursach, przeglądach, festiwalach).

- współpracę i opiekę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu.

- przestronne, estetyczne, bogato wyposażone i kolorowe sale.

- bezpieczny plac zabaw wyposażony w urządzenia dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.

- zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.

- okres adaptacyjny dla dzieci i rodziców nowo przyjętych!

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 1024 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkol.pdf
Zarządzenie nr 1024 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkol
2. Rozporządzenie MEiN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego....pdf
Rozporządzenie MEiN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego...
3. Regulamin rekrutacji 2024 2025.pdf
4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2024.2025.pdf
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2024.2025
5. Karta zapisu dziecka do przedszkola 2024 2025.pdf
Karta zapisu dziecka do przedszkola 2024 2025
6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.pdf
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata.pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego