Data publikacji: 2024-05-17, 0:00

Ilość wyświetleń: 209

Zawiadomienie


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się III sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
2/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.,
3/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych,
4/ wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny prawa własności nieruchomości Powiatu Zamojskiego na rzecz Gminy Zwierzyniec,
5/ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Zwierzyńca,
6/ przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków („Remont konserwatorski Kościoła p.w. Św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele”) ,
7/ przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków ( „Przeprowadzenie prac konserwatorsko- budowalnych przy kościele parafialnym, p.w. Św. Izydora w Topólczy”).
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej w Zwierzyńcu oraz utrwalony dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.zwierzyniec.esesja.pl.

Projekty uchwał zostały udostępnione na stronie internetowej www.zwierzyniec.info.pl
w zakładce Portal Mieszkańca.

Załączniki:

1. KLAUZULA INFORMACYJNA.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego