Ilość wyświetleń: 1956

Informacja w tekście łatwym do czytania i rozumienia.


Odsłuchaj

PowrótINFORMACJA w języku ETR [*.mp3]


Informacja o: Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej  w tekście łatwym do czytania i rozumienia.Polska podzielona jest na 16 województw. Jednym z województw jest województwo lubelskie.

Miasto Zwierzyniec jest w województwie lubelskim.

Każde miasto ma swój specjalny znak, który nazywamy herbem.

Różne firmy mają swój specjalny znak zwany logiem a miasta mają herby.

Tak wygląda herb miasta Zwierzyniec.


Urząd Miejski w Zwierzyńcu jest na ulicy Rynek 1.

Najważniejszą osobą w urzędzie jest Burmistrz.

Większymi miastami zarządza prezydent miasta, a takimi jak Zwierzyniec zarządza Burmistrz.

Mówimy, że w Urzędzie Miejskim pracuje Burmistrz, który zarządza gminą i jest kierownikiem Urzędu. Burmistrzowi w pracy pomagają sekretarz, skarbnik oraz pracownicy urzędu.

W tym samym budynku jest Zakład Gospodarki Komunalnej, którym zarządza Dyrektor.

W tym samym budynku jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którym zarządza Kierownik.Zdjęcie budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu

W Urzędzie możesz na przykład:

• W Urzędzie możesz zameldować się,

czyli zgłosić w Urzędzie, gdzie mieszkasz.

• W Urzędzie możesz wyrobić dowód osobisty.

Każdy kto skończy 18 lat musi mieć dowód osobisty.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat.

Co 10 lat każdy musi wyrobić nowy dowód osobisty.

• W Urzędzie możesz otrzymać akt zgonu, akt urodzenia i akt małżeństwa, czyli taki specjalny dokument z informacją, kiedy ktoś się z Twoich bliskich urodził lub kiedy umarł, albo kiedy wziął ślub.

• W Urzędzie możesz wziąć ślub cywilny. Część ludzi bierze ślub w kościele. Można też wziąć ślub w urzędzie, jeżeli nie chcesz lub nie możesz wziąć ślubu w kościele.

• W Urzędzie możesz zapłacić lokalne podatki, na przykład podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości to taka opłata, którą płacisz na przykład dlatego, że masz dom lub mieszkanie.

• W Urzędzie możesz zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wywóz śmieci.

• W Urzędzie możesz zgłosić prowadzenie własnej firmy.

Urząd ma też inne zadania:

• Urząd obsługuje różne wybory na przykład:

- na Prezydenta Polski,

- wybory do Sejmu i Senatu,

- do Parlamentu Europejskiego.

• Urząd prowadzi spis ludności w gminie, czyli zapisuje, ile osób mieszka na terenie gminy.

• Urząd zarządza gminą w sytuacjach trudnych.

Takie trudne sytuacje nazywamy sytuacjami kryzysowymi.

Takimi trudnymi sytuacjami, czyli kryzysowymi może być na przykład powódź, czyli gdy w rzekach jest zbyt dużo wody i wylewa się ona z rzek.

Sytuacją trudną, czyli kryzysową może być susza – czyli gdy przez dłuższy czas nie pada deszcz.

• Urząd ustala, jakie będą lokalne opłaty i podatki.

• Urząd planuje przestrzeń w gminie, czyli gdzie można postawić dom lub inny budynek, albo wybudować drogę.

• Urząd robi remonty i buduje nowe potrzebne gminie budynki.

• Urząd buduje i naprawia drogi gminne, chodniki, ścieżki rowerowe.

• Urząd dba o przyrodę i zieleń w gminie.

• Urząd zajmuje się wywożeniem śmieci z gminy.

• Urząd pilnuje i dba o czystość i porządek w całej gminie.

• Urząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej możesz dostać na przykład:

• Jeżeli masz zbyt mało pieniędzy na swoje utrzymanie to w Ośrodku Pomocy Społecznej możesz dostać pieniądze na swoje utrzymanie i swojej rodziny.

Aby dostać takie pieniądze, czyli zasiłek musisz złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej specjalny wniosek.

• W Ośrodku Pomocy Społecznej możesz dostać pomoc w znalezieniu pracy.

• W Ośrodku Pomocy Społecznej możesz dostać pomoc w znalezieniu szkoły lub kursu.

• W Ośrodku możesz dostać pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych.

• W Ośrodku możesz dostać informację dotyczącą domów pomocy społecznej, ośrodków opiekuńczych, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych.

• W Ośrodku możesz dostać specjalistyczną pomoc psychologów, prawników i innych specjalistów.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej możesz:

• Dowiesz się co trzeba zrobić by przyłączyć budynek do wodociągu i kanalizacji.

• Zgłosić awarię wodociągu lub kanalizacji.

• Zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wodę i ścieki.

Przed budynkiem Urzędu znajduje się specjalne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Aby załatwić sprawę w Urzędzie można:

• Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:

Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ulica Rynek 1, 22- 470 Zwierzyniec.

• Przynieść pismo do sekretariatu Urzędu.

Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty.

• Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

• Napisać wiadomość i wysłać ją pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: um@zwierzyniec.info.pl

• Wysłać faks pod numer + 48 84 641 37 65.

• Zadzwonić pod numer +48 84 687 20 11.

• Przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

Informację o pracy urzędu można znaleźć na stronach internetowych: https://www.zwierzyniec.info.pl/https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=6.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego