Ilość wyświetleń: 2345

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Zwierzyniec od roku 2017


Odsłuchaj

Powrót

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2021.468), przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Zwierzyniec od roku 2017, których celem była poprawa efektywności energetycznej.


Nazwa działania
Finansowanie
Opis działania
1
Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych w miejscowościach: Bagno, Guciów, Obrocz, Kosobudy, Sochy, Topólcza, Turzyniec, Wywłoczka, Żurawnica, Zwierzyniec na terenie Gminy Zwierzyniec w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”
• budżet Gminy Zwierzyniec
• ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
W ramach zadania wykonano montaż 156 szt. zestawów ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 0,54 MW. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostały na obiektach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej.
W efekcie realizacji projektu mieszkańcy gminy Zwierzyniec uzyskali dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych systemów pozyskiwania energii elektrycznej. Wygenerowane zostaną również oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy Zwierzyniec.
2
Modernizacja oświetlenia ulicznego  w gminie Zwierzyniec w ramach projektu „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu”
• budżet Gminy Zwierzyniec
• ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
W ramach zadania wykonano: wymianę 327 szt. opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy oświetleniowe LED, wymianę 58 słupów wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym okablowaniem, montaż 3 szt. słupów z panelami fotowoltaicznymi, wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi zasilanymi energią odnawialną słoneczną, modernizację 11 skrzynek oświetleniowych, wymianę 1 skrzynki oświetlenia ulicznego oraz montaż radiowej stacji bazowej do sterowania oświetleniem ulicznym.
W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Gminy uzyskali dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczasowych stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskania energii elektrycznych.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego