Autor: Marek Ciupik , 2022-05-10, 14:35

Ilość wyświetleń: 118

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

W związku ze zmianą przepisów dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy (40,00 zł) informuję, iż od 30.04.2022 r. w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania należy obowiązkowo podać nr PESEL osoby z Ukrainy (Dz. U. z 27 kwietnia 2022 r. poz. 930). W przypadku braku nr PESEL wniosek z przyczyn formalnych zostanie odrzucony i środki nie zostaną wypłacone.

Burmistrz Zwierzyńca
Urszula Anna Kolman

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego