Zwierzyniec
Aktualności
Ratujemy Zabytkowe Nagrobki Zwierzynieckiego Cmentarza - Kwesta 2014 Drukuj
piątek, 24 października 2014 08:37

ZWIERZYNIEC KWESTA 2014

Od kilku lat okres Wszystkich Świętych stał się w Zwierzyńcu czasem jednoczenia wysiłków na rzecz ratowania cmentarnych zabytków. Do chwili obecnej dzięki wspólnym staraniom odnowiono jedenaście nagrobków.

Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca, inicjator i organizator tych akcji podjęło już przygotowania do przeprowadzenia kolejnej - dziewiątej kwesty. Tradycyjnie w akcji „Ratujemy Zabytkowe Nagrobki Zwierzynieckiego Cmentarza" wezmą udział nauczyciele, dzieci i młodzież z lokalnych szkół: z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego, Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny i Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej, oraz członkowie TMZ

Kwesta będzie miała miejsce 1 listopada (sobota) w godzinach od 8 do 15 oraz 2 listopada (niedziela) w godzinach od 9 do 14.

Więcej…
 
Roztoczański Park Narodowy zaprasza na uroczyste ogłoszenie wyników Drukuj
czwartek, 23 października 2014 08:30

 

PLAKAT_POEZJA

 
Zakończenie projektu pt. "Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza" Drukuj
środa, 22 października 2014 09:14

1-31

 

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji projektu pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”.

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki - projekty lokalne (do 4 mln PLN).

Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Szczebrzeszyn.

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres prac:

- oczyszczono Staw Kościelny w Zwierzyńcu poprzez usunięcie z dna zbiornika zalegającej warstwy namułów organicznych;

- wymianie uległa nawierzchnia na deptaku przy ul. Wachniewskiej i na miejscach postojowych dla samochodów osobowych – 14 szt. (nawierzchnia asfaltowa zastąpiona została płytami granitowymi, kostką granitową oraz żwirem);

- wykonano trzy platformy widokowe, trzy stoiska handlowe drewniane, pokryte gontem oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci;

- wymianie uległa balustrada i ułożono posadzkę kamienną na moście prowadzącym do kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu;

- wykonano instalację teletechniczną (system monitoringu na zewnątrz, system zabezpieczeń na wypadek zagrożeń, monitoring przepływu ludności i ewaluacja danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu - komunikacja bezprzewodowa i przewodowa, posiadanie audio i video przewodników z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT - przygotowanie treści  do kiosków multimedialnych, wykorzystanie serwisów internetowych do potrzeb ewaluacji);

- wykonano oznakowanie turystyczne – ustawiono dwie tablice z siecią szlaków.

Wartość całkowita projektu wynosi 3 637 085,80 PLN, kwota wydatków kwalifikowanych 3 514 145,11 PLN, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 459 901,50 PLN.
Okres realizacji inwestycji 13.07.2010 r.-30.06.2014 r.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


 
Plastycy śladami A. Wachniewskiej Drukuj
środa, 22 października 2014 06:23

411x0_rpn-2

Przedszkolaki, a także uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych z terenu Roztoczańskiego Parku Narodowego mogą już zgłaszać swoje propozycje w jedenastej edycji Przeglądu Prac Plastycznych "Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza".Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy, nawiązującej do tematu tegorocznego przeglądu, którym jest "Bioróżnorodność Roztoczańskiego Parku Narodowego". Technika wykonania konkursowych propozycji nie jest określona. Każdy autor może przesłać tylko jedną pracę, a każda placówka oświatowa jedną pracę zbiorową. Propozycje należy przekazywać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Ośrodek Edukacyjno - Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 3, 22 - 470 Zwierzyniec. Termin przyjmowania prac upływa 15 listopada. Spośród wszystkich propozycji organizatorzy wybiorą około 300, które zostaną zaprezentowane na wystawie w RPN. Jej otwarcie jest planowane na 27 listopada, a goście tego spotkania będą wspominać życie i działalność bohaterki przeglądu. Aleksandra Wachniewska urodziła się we Floriance w dawnym majątku należącym do Ordynacji Zamojskiej. Jej ojciec Franciszek Fejfer-Stankowski był tam zarządcą folwarku i kierownikiem szkółek leśno-ogrodniczych. To właśnie on, z zamiłowania ogrodnik, botanik, entymolog i znawca lasu, ukształtował jej wrażliwość na piękno otaczającego krajobrazu i ochronę przyrody. W 1923 roku Aleksandra Wachniewska rozpoczęła naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale zaraz po uzyskaniu dyplomu wróciła do Zwierzyńca, gdzie doskonaliła swój warsztat artystyczny. Tematami jej prac były lasy, samotne drzewa, roztoczańskie krajobrazy i kwiaty. Malowała też portrety i architekturę. Po II wojnie światowej zaangażowała się w działalność społeczną. Walczyła o utworzenie na Roztoczu rezerwatów przyrody i była jedną z inicjatorek utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. Więcej informacji o Aleksandrze Wachniewskiej oraz pełny regulamin konkursu, poświęconego tej postaci, można znaleźć na stronie www.roztoczanskipn.pl.

(fot. arch. RPN)

 
DWUNASTE ŚWIĘTO CHLEBA W WARSZAWIE Drukuj
środa, 22 października 2014 06:16

Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Zwierzyńca na Roztoczu działająca przy Centrum Kultury już po raz dwunasty  brała udział w corocznych obchodach Święta Chleba  organizowanego przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. Orkiestra  od samego początku organizowania tego Święta czynnie uczestniczy w jego obchodach, które do tej pory miało różne lokalizacje –najczęściej na Placu Zamkowym nieopodal kolumny Zygmunta, na Placu Teatralnym oraz na Rynku Nowego Miasta. W tym roku odbyło się to 05.10.2014r. na Rynku Nowego Miasta. Tradycją stało się już , że świętowanie rozpoczyna się mszą świętą w sąsiadującym z biblioteką kościele akademickim pw. Św. Anny. Jak każdego roku orkiestra wprowadza do kościoła wieńce dożynkowe z różnych regionów naszego kraju, a także wypieczone chleby z tegorocznych zbiorów z pieśnią „Plon niesiemy plon”. Po uroczystej mszy św. orszak prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę ze Zwierzyńca udał się na Rynek Nowego Miasta, gdzie na scenie odbywały się występy różnych zespołów, w tym również koncert  Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca, grającej utwory  marszowe, rozrywkowe oraz religijne licznie zgromadzonej publiczności, która gorąco oklaskiwała występ naszego zespołu. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Centralnej Biblioteki Rolniczej za zaproszenie naszej orkiestry do oprawy muzycznej Święta Chleba, a władzom naszej gminy za umożliwienie wyjazdu, który zapewne przyczynił się do dalszej promocji naszej Małej Ojczyzny –Zwierzyńca na Roztoczu. Mamy nadzieję na spotkanie za rok na kolejnym Święcie Chleba.

DO ZOBACZENIA !      Kapelmistrz  Jan Socha

 Święto Chleba  Święto Chleba  Święto Chleba  Święto Chleba
 Święto Chleba  Święto Chleba  Święto Chleba  Święto Chleba
 Święto Chleba  Święto Chleba  Święto Chleba  Święto Chleba

 

 


Strona 1 z 155

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie