Zwierzyniec
Aktualności
Postępowanie w czasie upałów Drukuj
piątek, 03 lipca 2015 12:39

upal

 
Zdjęcia z otwarcia ścieżki rowerowej Drukuj
piątek, 03 lipca 2015 10:52

 ścieżka rowerowa  ścieżka rowerowa  ścieżka rowerowa  ścieżka rowerowa
 ścieżka rowerowa  ścieżka rowerowa  ścieżka rowerowa  ścieżka rowerowa

 
Rockowisko - 2015 Drukuj
czwartek, 02 lipca 2015 10:59

wsde

 
„Bug – pejzaż nostalgiczny” Drukuj
czwartek, 02 lipca 2015 10:52

1212121212

 
Wyprawka szkolna Drukuj
poniedziałek, 29 czerwca 2015 08:14

W roku szkolnym 2015/2016 Programem Rządowym „ Wyprawka Szkolna” na zakup podręczników będą objęci uczniowie uczęszczający do klasy III szkoły podstawowej
i klasy IV szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto, pomocą objęto także uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin , w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł. Pomoc na zakup podręczników jest udzielona na wniosek rodziców uczniów. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu z powyższych świadczeń.

Wnioski przyjmowane będą w szkołach do 09 września 2015 r.

do pobrania: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 


Strona 1 z 188

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie