Ilość wyświetleń: 1177

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp UE

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” (projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Narol – Liderem Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, Komponent: Współpraca, Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

W ramach projektu wykonano sześć głównych działań:

- opracowanie strategii długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca;

- opracowanie strategii marki dla Narola i Zwierzyńca;

- opracowanie strategii rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec oraz uaktualnienie strategii rozwoju turystyki Gminy Narol;

- wydanie materiałów promocyjnych (film promocyjny, wspólny album i przewodnik turystyczny, kalendarz, płyty multimedialne, stojaki reklamowe typu display);

- stworzenie serwisu internetowego;

- organizacja konferencji na temat rozwoju kultury i turystyki Roztocza.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 04.01.2010 r.

Data zakończenia: 31.12.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 511 790,00 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 272 670,00 PLN

Dofinansowanie: 460 611,00 PLN

Dofinansowanie w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 245 403,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa nr PO PW 01.04.04-00-001/09-00 o dofinansowanie Projektu Nr PO PW 01.04.04-00-001/09 „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca z dnia 31.12.2009 r. zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Aneks nr PO PW 01.04.04-00-001/09-01 do umowy nr PO PW 01.04.04-00-001/09-00 o dofinansowanie Projektu Nr PO PW 01.04.04-00-001/09 „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca z dnia 31.12.2009 r., zawarty w dniu 08.04.2010 r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego;

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego