Ilość wyświetleń: 1168

Projekt pt. Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PROW

Projekt pt. Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu wykonany został remont istniejącej stacji wodociągowej polegający na:

- wymianie pokrycia dachowego na budynku hydroforni;

- przebudowie ścianek działowych w budynku hydroforni;

- zainstalowaniu w budynku lampy UV oraz modernizacji instalacji chlorowania wody;

- wymianie włazów na szachtach studziennych;

- wymianie pomp;

- wymianie włazów na zbiornikach wyrównawczych;

- wykonaniu systemu zabezpieczeń elektronicznych i przeciwwłamaniowych;

oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu o łącznej długości 481 mb.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 25.04.2014 r.

Data zakończenia: 15.05.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 690 673,99 PLN

Dofinansowanie: 280 761,00 PLN.


Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00434-6921-UM0300520/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 01.10.2014 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00434-6921-UM0300520/14 z dnia 01.10.2014 r.  został zawarty w dniu 28.11.2014 r.

 

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego