Autor: Marek Ciupik , 2022-08-04, 19:52

Ilość wyświetleń: 106

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne


Odsłuchaj

Powrót

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych, których tematem będzie m.in. prezentacja diagnozy obszaru LGD „Nasze Roztocze” oraz analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR w oparciu o główne cechy podejścia LEADER.

Spotkania mają charakter otwarty i będą się odbywały na terenie każdej z gmin członkowskich LGD. Jednocześnie informujemy, że spotkania będą odbywać się także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Więcej informacji na stronie LGD „Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl.

11.08.2022 r. 12.30 – 15.30 Zwierzyniec Sala konferencyjna Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec

Pełny harmonogram spotkań w załączniku.

Załączniki:

1. Zaproszenie na spotkania konsultacyjne.pdf
Zaproszenie na spotkania konsultacyjne wraz z harmonogramem spotkań.
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego