Data publikacji: 2022-09-15, 11:03

Ilość wyświetleń: 86

Projekt Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Zwierzyńca przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Ogłoszenia/2022, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.zwierzyniec.info.pl, zakładka Organizacje pozarządowe, oraz w wersji drukowanej udostępniony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec.


Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 23 września 2022 r. do dnia
07 października 2022 r.


Ewentualne uwagi oraz opinie dotyczące ww. programu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@zwierzyniec.info.pl.


Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia
i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.


Załączniki:

1. Projekt współpracy na 2023.pdf
Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego