Data publikacji: 2022-01-12, 8:19

Ilość wyświetleń: 174

Pierwszy obrazkowy słownik młodzieżowy


Odsłuchaj

Powrót

Młodzi mieszkańcy Zwierzyńca i okolic stworzyli własny, w dodatku obrazkowy, słownik slangu młodzieżowego. Pierwsze wydawnictwo, przygotowane przez miejscowe centrum kultury we współpracy z młodzieżą, dofinansowane przez ministerstwo kultury, jest dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej.

W ten sposób autorzy pomysłu z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu chcieli docenić wkład młodego pokolenia w tworzenie ojczystego języka.

W słowniku, który powstał w ramach projektu "Obczaj OCB (o co biega), znalazło się około 100 propozycji haseł, powiedzeń czy zwrotów, wymyślonych przez młodzież, ale czasem używanych także przez dorosłych. To na przykład: sztos, hajs, szponta, odjaniepawlić, przypał, rozkmina, kołczan prawilności, beka, ogar, eluwina, bezbek, cringe, essa, damn albo rigcz, czyli rozum i godność człowieka.

Kolejnym wyzwaniem było wykonanie ilustracji do wybranych haseł, nad którymi młodzież pracowała przygotowując się na warsztatach graficznych, prowadzonych przez Grzegorza Molasa. W ramach projektu odbyły się również warsztaty teatralne, których uczestnicy razem z Bartłomiejem Miernikiem z Fundacji "Banina" w Lublinie, przygotowywali scenki z hasłami, zawartymi w słowniku.

Ilustracje, które powstały na warsztatach graficznych były prezentowane na specjalnej wystawie, a potem trafiły do słownika, który został wydany w nakładzie 300 egzemplarzy.

Część z nich trafiła do osób, które miały swój udział w powstaniu wydawnictwa, a najbardziej zaangażowani uczestnicy projektu zostali nagrodzeni także tabletami graficznymi.

Współautorzy, którzy jeszcze nie odebrali słowników mogą się po nie zgłaszać do Punktu Informacji Turystycznej w Zwierzyńcu. W tym samym miejscu wydawnictwo mogą otrzymać także inne osoby, które chciałyby go mieć w domowym księgozbiorze.

Oprócz formy papierowej słownik jest dostępny w wersji elektronicznej, którą można pobarć ze strony: www.kultura-zwierzyniec.pl.

Projekt "Obczaj OCB? Obrazkowy słownik slangu młodzieżowego" był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021", realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

https://ias24.eu/

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego