Autor: Marek Ciupik , 2022-03-14, 0:00

Ilość wyświetleń: 1022

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL oraz uzyskanie profilu zaufanego.

Posiadanie numeru PESEL umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?
Każdy, kto:

* przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
* zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co musisz przygotować?

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek w rosyjskiej wersji językowej można pobrać z portalu gov.pl (publikujemy również w załączniku poniżej).
Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:

* imię i nazwisko,

*data i miejsce urodzenia,

*kraj urodzenia i obywatelstwo,

*data wjazdu do Polski,

*ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,

*aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Zdjęcie NIEODPŁATNIE wykona pracownik Urzędu Miejskiego!

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

* działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,

* adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
 
Co musisz zrobić?
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Załączniki:

1. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na UkrainiePLUKR.pdf
PL/UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
2. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PLRUS.pdf
PL/RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
3. KLAUZULA PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.pdf
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy
4. KLAUZULA PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.pdf
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego